Tjänster

Beställarstöd

Produktionsstöd för entreprenörer

Kontroll av befintliga stödkonstruktioners kapacitet, tex genomträngning av rost/korrosion

Uppdragsledning

Dimensionering av stödkonstruktioner

Dimensionering av kalkcementpelare (KC-pelare)

Dimensionering av grundläggning för byggkranuppställningar

Släntstabilitetsutredningar

Sättningsutredningar

Geoteknisk undersökning

Markradonundersökning

Schaktbottenbesiktning

Packningskontroll av obundet material, tex inför asfaltering där elasticitetsmodul utvärderas i det packade materialet

Fast pris uppdrag

Kontakta oss för övriga frågor