Hem

Välkommen till Geomanager Geoteknik AB

– Företaget som arbetar med geoteknik och grundläggning

Tjänster

Beställarstöd

Produktionsstöd för entreprenörer

Uppdragsledning

Dimensionering av stödkonstruktioner

Dimensionering av grundläggning för byggkranuppställningar

Släntstabilitetsutredningar

Sättningsutredningar

Fast pris uppdrag

Kontakta oss för övriga frågor

Projekt

Nedan visas ett urval av foton som tagits av Simon Dawd, Geotekniker/Geokonstruktör vid tidigare anställningar.

Bankuppbyggnad på sjön Mjösa i Norge för anläggning av järnväg

Installation av bergstag för en tätspont i Minnesund, Norge

Inspektion av schaktbotten inför grundläggning av tornkran, St Görans Sjukhus, Stockholm

Inspektion av spontkonstruktion inför en vidare förlängning med stämp, Kungälvs sjukhus, Kungälv

Kontroll av utförda svetsar på livavstyvningar mellan flänsarna på hammarband av UPE-typ. Det är viktigt att det vi dimensionerar efter också utförs i verkligheten, Kungens kurva, Stockholm

Kontroll av skjuvhållfasthet på lera i fält med handhållet vinginstrument innan schaktning av ledningsgrav, Vällsta, Upplands Väsby

Nedsänkning av dagvattenledning med kranbil. Lastfördelningsplåtar fick placeras under kranbilens stödben för att klara bärigheten, Järfälla

Om Geomanager

Geomanager har helhetsperspektivet i åtanke för beställare, konsulter och entreprenörer då den geotekniska kompetensen inom företaget har byggts upp genom erfarenhet inom dessa tre grundpelare för samhällsbyggnadssektorn.