Projekt

Nedan visas ett urval av foton som tagits av Simon Dawd, Geotekniker/Geokonstruktör vid tidigare anställningar.

Bankuppbyggnad på sjön Mjösa i Norge för anläggning av järnväg

Installation av bergstag för en tätspont i Minnesund, Norge

Inspektion av schaktbotten inför grundläggning av tornkran, St Görans Sjukhus, Stockholm

Inspektion av spontkonstruktion inför en vidare förlängning med stämp, Kungälvs sjukhus, Kungälv

Kontroll av utförda svetsar på livavstyvningar mellan flänsarna på hammarband av UPE-typ. Det är viktigt att det vi dimensionerar efter också utförs i verkligheten, Kungens kurva, Stockholm

Kontroll av skjuvhållfasthet på lera i fält med handhållet vinginstrument innan schaktning av ledningsgrav, Vällsta, Upplands Väsby

Nedsänkning av dagvattenledning med kranbil. Lastfördelningsplåtar fick placeras under kranbilens stödben för att klara bärigheten, Järfälla